گوگانا،مجازی سازی،اشتراک گذاری،پردازش ابری

ورودتجربه در دسترس بودن

 نرم افزار ها و پرونده ها با هر دستگاهی

آپتار برای دسترسی شما در هر لحظه با هر وسیله ای به فایل ها و نرم افزار هایتان ساخته شده است.

نرم افزار ها 
همیشه همراه شماست !

به راحتی با استفاده از مرورگر نرم افزار های مورد نیاز را بر روی سرور های آپتار اجرا نمایید.