زبان فارسی در میزکار

راهنما و تنظیمات تایپ زبان فارسی در میزکار


بعد از اجرای مرورگر، با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود، وارد میز کار خود شوید.
 
 

تایپ زبان فارسی در میزکار:
برای تایپ زبان فارسی در میزکار، در صورت استفاده از رایانه، زبان دستگاه خود و همچنین زبان میزکار خود را در حالت فارسی قرار دهید.

 

 


در صورتی که از گوشی همراه و یا تبلت استفاده میکنید، زبان کیبورد دستگاه و زبان میزکار خود را در حالت فارسی قرار دهید.