رونوشت

راهنمای انتقال متن رونوشت یا بریده شده در آپتار به سیستم


بعد از اجرای مرورگر، با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود، وارد میز کار خود شوید.
 
رونوشت در میزکار:
برای انتقال متن از میزکار به رایانه ابتدا کلیدهای Ctrl+Alt+Shift را بصورت همزمان فشار دهید. فهرستی در سمت چپ صفحه برای شما نمایش داده میشود.
 

 

 

در صورتی که از تلفن همراه و یا تبلت (صفحه های لمسی) استفاده میکنید، با کشیدن دست به سمت راست(به صورت کامل)، این فهرست برای شما باز میشود.
 

متن مورد نظر رونوشت و یا بریده شده در میزکار خود، در این قسمت نشان داده میشود.

 

 

 

برای انتقال این متن به دستگاه خود، کافیست در این قسمت از آن رونوشت برداشته و به سیستم خود منتقل کنید. 
برای بستن فهرست باز شده مجددا دکمه های Ctrl+Alt+Shift را همزمان فشار دهید.