خروج از میز کار

راهنمای استفاده از خروج و خروج موقت از میزکار


بعد از اجرای مرورگر، با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود، وارد میز کار خود شوید.
 

با حرکت دادن موس به سمت بالای صفحه نمایش، پنجره ای با دو آیکون خروج و خروج موقت نمایش داده میشود.

 

 

 

 

1- خروج موقت:
با انتخاب خروج موقت، صفحه میزکار بصورت موقت برای شما بسته میشود. در این حالت، در صورتی که پنجره ای در میزکار باز باشد، بعد از ورود مجدد، پنجره باز است.

 

2- خروج:
با انتخاب خروج، صفحه میزکار بسته میشود. در این حالت، در صورتی که پنجره ای در میزکار باز باشد، با خروج از میزکار، بسته میشود.

 

نکته: با توجه به اینکه اشتراک کاربر به دو صورت ساعتی و ماهانه می باشد، کاربرانی که اشتراک ساعتی دارند، هنگام خروج باید گزینه خروج را انتخاب کنند در غیر اینصورت با انتخاب گزینه ی خروج موقت، از زمان اشتراک آنها کاسته می شود.