نصب نرم افزار مجازی ساز Vmware Workstation

راهنمای نصب نرم افزار Vmware Workstation برای راه اندازی آپتار مدیر بر بستر مجازی


 

1. برای نصب ابتدا فایل Setup.exe را از فایل دانلود شده بر روی دیسک سخت و یا لوح فشرده اجرا کنید.

 

 

2. روی Next کلیک کنید.

 

 

3.گزینه I accept the terms in the license agreement را انتخاب کنید. روی Next کلیک کنید.

 

 

4. گزینه Typical را انتخاب کنید.

 

 

5. در صورت نیاز مسیر نصب را تغییر دهید و روی Next کلیک کنید.

 

 

6. تیک گزینه Check for product updates on startup را بردارید. روی Next کلیک کنید.

 

 

7. Help improve vmware workstation را بردارید و روی Next کلیک کنید.

 

 

8. روی Next کلیک کنید.

 

 

9. روی Continue کلیک کنید.

 

 

10. شماره سریال برنامه را وارد کنید و روی Enter کلیک کنید.

 

 

11. روی Finish کلیک کنید تا مراحل نصب به اتمام برسد. پس از نصب می توانید از راهنمای راه اندازی آپتار مدیر بر روی بستر مجازی برای راه اندازی آپتار کمک بگیرید.