نصب و راه اندازی


 

قبل از نصب آپتار باید پیش نیازهای آن را نصب کنید. پیش نیازهای آپتار مدیر برنامه های NetFramework 4 و IIS و پیش نیاز آپتار کلاینت NetFramework 4 است. ابتدا راهنمای نصب آنها را مطالعه کنید. پس از نصب پیش نیازها، آپتار آماده نصب است.