نصب نرم افزارهای چند کاربره بر روی آپتار مدیر

راهنمای نصب نرم افزارهای چند کاربره بر روی آپتار مدیر


 

برای نصب نرم افزارهایی که چند کاربر اجازه ورود به آنها را دارد می بایست نرم افزار را به یک نرم افزار قابل حمل(Portable) تبدیل کنید تا نیازی به نصب نداشته باشد. سپس آن را به آپتار مدیر اضافه کنید.

 

برای قابل حمل کردن نرم افزارها از راهنمای زیر که توسط نرم افزار VMWare.ThinApp انجام می شود کمک بگیرید.

 

ابتدا نرم افزار VMWare.ThinApp را نصب کنید و سپس آن را اجرا کنید. بر روی Next کلیک کنید.

 

 

بر روی دکمه Prescan کلیک کنید.

 

 

صبر کنید تا عملیات بررسی رایانه به پایان برسد. سپس نرم افزار مورد نظر خود را بر روی ویندوز نصب نمایید. پس از نصب نرم افزار دکمه Postscan را بزنید.

 

 

نرم افزار نصب شده به همراه فایل های آن نمایش داده می شود. بر روی Next کلیک کنید.

 

 

بر روی Next کلیک کنید.

 

 

بر روی Next کلیک کنید.

 

 

گزینه اول را انتخاب و بر روی Next کلیک کنید.

 

 

بر روی Next کلیک کنید.

 

 

گزینه دوم را انتخاب و بر روی Next کلیک کنید.

 

 

در کادر اول یک نام برای نرم افزار انتخاب کرده و در کادر پایین یک مسیر ذخیره برای فایل های نهایی انتخاب کنید.

 

 

بر روی Save کلیک کنید.

 

 

بر روی Build کلیک کنید.

 

 

پس از چند دقیقه عملیات به پایان رسیده و بر روی Finish کلیک کنید تا پوشه فایل های آماده شده باز شود.

 

 

محتویات این پوشه را به رایانه ای که آپتار مدیر بر روی آن نصب شده است انتقال داده و مسیر فایل اجرایی(.exe) را در قسمت افزودن نرم افزار به آپتار مدیر معرفی کنید.

 

توجه: قبل از اضافه کردن این نرم افزار به آپتار مدیر ابتدا آن را بر روی آپتار مدیر اجرا کنید تا از صحت عملکرد آن مطمئن شوید.