اعلام گزارش

اعلام گزارش ورود، استفاده از نرم افزار، اینترنت و ... کاربران به مدیر


 

مرورگر خود را اجرا کرده و آدرس Http://IP Address/aptar را در آن وارد کنید تا وارد پنل مدیریت شوید.برای وارد شدن به بخش مدیریت، نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید.

 

از منوی سمت راست، گزینه گزارش را انتخاب کنید. با انتخاب گزینه گزارش، فهرستی از گزارش های ورود، دسترسی، نرم افزار و گزارش اینترنت برای شما باز میشود که با انتخاب هر کدام از این گزینه ها میتوانید گزارش مورد نظر را به صورت نمودار و لیست مشاهده کنید.

 

1- ورود

 

گزارش ورود کاربران به دو صورت نمودار و نمایش به صورت لیست، نمایش داده میشود:

 

1-1- گزارش ورود کاربران با نمودار

در بخش ورود کاربران، در سربرگ  نمودار، ورود کاربران به نرم افزار بر حسب تعداد دفعات وارد شدن و همچنین بر اساس میزان مصرف آنها بر حسب دقیقه  نمایش داده میشود.

 

 

 

 

2-1- گزارش ورود کاربران با جزئیات

با انتخاب سربرگ جزئیات، میتوانید گزارش ورود کاربران را به صورت جدول مشاهده کنید، همچنین با وارد کردن اطلاعات کاربر، مانند نام، نام کاربری و یا مک آدرس  به گزارش کاربر خاص و یا گزارش در تاریخ مورد نظر دسترسی پیدا کنید.

 

 

 

 

2-دسترسی

 

با انتخاب گزینه دسترسی از منوی گزارش، گزارش دسترسی کاربران به صورت نما، نرم افزار کاربر و میزکار کاربر و نرم افزارها برای شما نمایش داده میشود:

 

1-2- گزارش تعداد دسترسی کاربران با نما

در این قسمت گزارش تعداد دسترسی کاربران به نرم افزار و میزکار بر روی نمودار، نمایش داده میشود.

 

 

 

 

2-2-گزارش تعداد دسترسی کاربران بر اساس نرم افزار کاربر

با انتخاب سربرگ نرم افزار کاربر، میتوانید تعداد نرم افزار هایی که هر کاربر به آنها دسترسی دارد را در یک لیست مشاهده کنید. همچنین میتوانید با وارد کردن نام کاربری یا نرم افزار خاص، به جستجوی گزارش مورد نظر بپردازید.

 

 

 

3-2-گزارش تعداد دسترسی کاربران بر اساس میزکار کاربر

با انتخاب سربرگ میزکار کاربر، میتوانید تعداد میزکارهایی که هر کاربر به آنها دسترسی دارد را در یک لیست مشاهده کنید. همچنین میتوانید با وارد کردن نام کاربری یا میزکار خاص، به جستجوی گزارش مورد نظر بپردازید.

 

 

 

4-2- گزارش تعداد دسترسی کاربران، بر اساس  نرم افزارها

در سربرگ  نرم افزارها، میتوانید تعداد کاربرانی که به هر نرم افزار دسترسی دارند، آخرین زمان اجرا و دسترسی را نیز را مشاهده کنید.

 

 

 

 

3-نرم افزار

 

برای مطلع شدن از تعداد دفعات استفاده نرم افزار، از فهرست گزارش، گزینه نرم افزار را انتخاب کنید. در اینجا میتوانید گزارش استفاده از نرم افزار ها بر حسب تعداد استفاده و بر حسب زمان استفاده را مشاهده کنید.

 

1-3- گزارش نرم افزار بر روی نمودار

با انتخاب سربرگ نمودار، از بخش گزارش نرم افزار، گزارش تعداد دفعات و هم چنین مدت زمان استفاده از نرم افزار بر روی نمودار نمایش داده میشود .

 

 

 

 

2-3-گزارش نرم افزار بر حسب جزئیات کاربر

با انتخاب سربرگ جزئیات کاربر از لیست گزارش نرم افزارها، میتوانید گزارش استفاده هر نرم افزار، مانند مدت اجرا و یا تعداد دفعات اجرا را به صورت یک لیست منظم مشاهده کنید و یا با وارد کردن اطلاعات خواسته شده به جستجوی گزارش مورد نظر بپردازید. 

 

 

 

 

4-گزارش اینترنت
 
با انتخاب گزینه گزارش اینترنت از لیست گزارش، میتوانید گزارش استفاده از اینترنت را به صورت نمودار، لیست، کاربران و تاریخچه مرور گر مشاهده نمایید.
 
1-4-گزارش اینترنت در نمودار
در سربرگ نمودار، میتوانید نمودار بیشترین آدرس های باز شده و مرورگر مورد استفاده را مشاهده کنید.

 

 

2-4-نمایش گزارش اینترنت به صورت لیست
در سربرگ لیست در گزارش اینترنت، آدرس های مورد استفاده، نوع مرورگر و آخرین دسترسی کاربران در لیست نشان داده میشود. همچنین با وارد کردن نام کاربری و یا مک آدرس میتوانید گزارش مورد نظر خود را براحتی مشاهده کنید.

 

 

 

3-4-گزارش اینترنت بر اساس کاربران

با انتخاب سربرگ کاربران، با باز کردن علامت بعلاوه در کنار اسم هر یک از کاربران، میتوانید گزارش استفاده اینترنت هر یک از کاربران را مشاهده نمایید.

 

 

 

4-4-گزارش اینترنت بر اساس تاریخچه مرورگر

برای مشاهده گزارش استفاده از اینترنت بر اساس تاریخچه مرورگر، با انتخاب سریرگ تاریخچه مرورگر، میتوانید با انتخاب نوع مرورگر و یا نام کاربری، گرازش اینترنت مصرفی را مشاهده نمایید.

 

5- فضای مصرفی کاربران

با انتخاب گزینه فضای مصرفی کاربران از منوی گزارش، گزارش فضای مصرفی کاربران به صورت نمودار، جزئیات  برای شما نمایش داده میشود:

 

1-5- گزارش فضای مصرفی کاربر با نمودار
در این قسمت گزارش فضای مصرفی کاربران بر حسب میزان فضای مصرفی بر روی نمودار، نمایش داده می شود.

 

 
5-2-گزارش فضای مصرفی کاربر با جرئیات
در این قسمت گزارش فضای مصرفی کاربران بر حسب آدرس سرور و مک آدرس و نوع سرویس به صورت لیست، نمایش داده می شود.