مشکلات و راهکارها


 

اگر در آپتار به مشکلی برخوردید ابتدا راه حل آن را در این قسمت جستجو کنید و در صورتی که پاسخی نیافتید فورا آن را به اطلاع دهید.