مشکل در اتصال به سرور

اتصال رایانه کلاینت به سرور آپتار


 

اگر در هنگام تست اتصال و یا اتصال به سرور آپتار با پیغام خطای اتصال به سرور مواجه شدید، ابتدا از ارتباط فیزیکی رایانه کلاینت به سرور آپتار مطمئن شوید. پس از آن در صورتی که یک دیواره آتش بر روی سرور آپتار دارید آن را خاموش کنید.