ارتقاء حساب

افزایش فضای ذخیره سازی


با ثبت نام رایگان در آپتــار، میزکار عمومی و 2GB فضای ذخیره سازی رایگان در اختیار کاربر قرار میگیرد که کاربر می تواند داده ها و فایل های خود را در آن ذخیره کند و در هر مکان به آن دسترسی داشته باشد.

کاربر در قسمت ارتقاء حساب می تواند میزان فضای ذخیزه سازی را افزایش دهد.